VICOSTONE lần thứ 5 liên tiếp lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019

Chia sẻ:
01/07/2019

Forbes Việt Nam vừa công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2019. Đây là lần thứ 5 Vicostone tiếp tục có mặt trong danh sách.

“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2019 do Forbes Việt Nam xếp hạng là danh sách các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết tại sở Giao dịch TP.HCM (HSX) và sở Giao dịch Hà Nội (HNX).

1

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỷ đô la Mỹ, tương đương 63% vốn hóa hai sàn niêm yết vào trung tuần tháng 5-2019. Theo dữ liệu của Forbes Việt Nam, nhóm các công ty dẫn đầu đều có mức tăng trưởng ấn tượng.

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2014-2018 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất). Vốn hóa các công ty trong danh sách được chốt vào trung tuần tháng 5-2019.

Năm 2018, với tổng doanh thu đạt hơn 4.564,5 tỷ đồng (tăng trưởng 3,55% so với năm 2017), tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.318,51 tỷ đồng (tăng trường 17,2% so với năm 2017)… Công ty CP Vicostone tiếp tục là một trong số ít những doanh nghiệp đạt thành tích liên tục 5 năm có mặt trong bảng xếp hạnh của Forbes – một chỉ số thẩm định doanh nghiệp khách quan và có uy tín toàn cầu. Đây là sự công nhận cho VICOSTONE trong cải tiến công nghệ nằm đưa những sản phẩm chất lượng nhất tới người tiêu dùng Việt Nam cũng như thế giới. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, cải tiến không ngừng của người lao động, VICOSTONE đang nỗ lực từng ngày để trở thành TOP 3 thương hiệu đá thạch anh trên thế giới.