Tin mới nhất

Để kiểm soát và ngăn chặn tình hình lây nhiễm COVID 19, Ban chỉ đạo (BCĐ) thông báo về hình thức áp dụng cách li với CBCNV trong Tập đoàn như sau:

1. Tất cả các trường hợp thuộc diện F1: Tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (được gọi là F0) phải cách li tập trung tại cơ sở y tế như Bộ Y tế quy định.

2. Các trường hợp tiếp xúc với F1 trong khoảng cách dưới 3m hoặc sống chung cùng toà nhà có dùng chung hàng lang, thang máy với F1 (được gọi là F2): cách li tại nhà 14 ngày để theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.