Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa

Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa (Quỹ Phenikaa) được thành lập theo Nghị quyết số 02/2019 NQ/PHX - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Tập đoàn Phenikaa).

Quỹ Phenikaa là một bộ phận trực thuộc Tập đoàn Phenikaa, không có tư cách pháp nhân. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phục vụ nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ bằng việc tài trợ không hoàn lại cho các nhà khoa học công nghệ thực hiện những nghiên cứu phát triển khoa học đem lại lợi ích cho xã hội. Quỹ cũng tham gia hỗ trợ cho các Start-up về đổi mới sáng tạo và công nghệ. Quy mô Quỹ Phenikaa giai đoạn 1 là 1.000 tỷ đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT. Ngoài lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn hình thành Quỹ bao gồm: Hiệu quả bằng tiền hoặc thu được bằng tiền làm lợi từ hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN) áp dụng trong thực tế sản xuất; Vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Các nguồn thu hợp pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ không sử dụng hết trong năm tài chính hoạt động KHCN được chuyển sang năm tài chính hoạt động KHCN tiếp theo.

Quỹ Phenikaa hình thành từ sự nhận thức sâu sắc về vai trò trọng yếu của nghiên cứu phát triển (R&D) đối với sự phát triển bền vững của nền khoa học quốc gia nói chung, trong đó có Tập đoàn Phenikaa và các đơn vị thành viên. Với cam kết hỗ trợ không hoàn lại, Quỹ Phenikaa mong muốn khơi dậy nguồn cảm hứng, tạo tiền đề cho các nhà nghiên cứu khoa học nuôi dưỡng đam mê và tự tin dấn thân trên con đường khoa học. Đồng thời, Quỹ sẽ tham gia hỗ trợ các Start-up liên quan đến đổi mới sáng tạo và công nghệ để khởi đầu hành trình mới của họ.

Quỹ Phenikaa mong muốn đóng góp một phần vào việc hiện thực hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững và các vấn đề trọng tâm trong Chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam hướng tới Chương trình nghị sự 2030 cũng như quá trình "Thay đồi thế giới" bằng khoa học công nghệ.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

 • Nuôi dưỡng tài năng, xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học – công nghệ xuất sắc có khả năng nghiên cứu, chuyển giao tri thức, khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác quốc tế hiệu quả
 • Tạo ra các công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá ở tầm quốc tế; khám phá và phát triển công nghệ mới có khả năng ứng dụng, có ảnh hưởng tích cực và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.
 • Tài trợ các sáng kiến chiến lược có khả năng tạo ra các giải pháp giúp nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo cho người  dân có sức khỏe tốt hơn, môi trường xanh, sạch hơn.
 • Thiết lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm trên nền tảng gắn kết các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.
 • Thúc đẩy việc phát triển, tạo ra sản phẩm mới, quy trình mới, phương thức tổ chức mới, góp phần mang lại lợi ích vượt trội trên khía cạnh kinh tế và xã hội.

LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Trên phương diện đề tài nghiên cứu, Quỹ Phenikaa ưu tiên tài trợ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực sau:

 • Các dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tập đoàn Phenikaa
 • Các dự án trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến như: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện và điện tử, Trí tuệ thông minh (AI), Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ sinh học
 • Các dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ ở cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh
 • Dự án đào tạo thiết kế vi mạch cho các giải pháp ứng dụng được lựa chọn
 • Các ứng dụng IoT
 • Xe ô tô tự hành
 • Vật liệu cho sợi quang
 • Các ứng dụng trong khoa học sức khoẻ
 • Công nghệ kỹ thuật số và thiết bị điện tử thông minh
 • Vật liệu mới và Vật liệu sinh thái
 • Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo
 • Robotics và Tự động hóa
 • Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo
 • Y sinh và Hóa dược
 • Kinh tế tri thức, đổi mới và phát triển kinh doanh, doanh nghiệp nhằm phát triển năng lực nghiên cứu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức quốc gia
Chia sẻ:
Đơn vị thành viên