Nghiên cứu khoa học

Là một trong 3 trụ cột chính của Hệ sinh thái phát triển bền vững của Tập đoàn, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học gồm các viện và trung tâm nghiên cứu của Phenikaa, đảm nhận nhiệm vụ đưa hoạt động nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trở thành chìa khóa cho sự phát triển lâu dài và ổn định của Tập đoàn.

Hàng năm, Tập đoàn đầu tư khoảng 1 - 2% tổng doanh thu cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D). Sự đầu tư này nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, tạo lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt.

Các cơ sở nghiên cứu khoa học trong Tập đoàn hướng tới mục tiêu ứng dụng và chuyển giao, áp dụng vào cuộc sống, thúc đẩy hoạt động R&D để giải quyết các bài toán thực tế trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và giải quyết nhu cầu xã hội. Nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu chủ động đưa ra các đề tài chuyển giao để Tập đoàn đầu tư dưới hình thức Start-up, Spin off hoặc triển khai ở quy mô công nghiệp. Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, cần mang lại những đóng góp thiết thực cho khoa học và có những công bố quốc tế uy tín.

1

Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn PHENIKAA ở trong phòng thí nghiệm

Trung tâm R&D thuộc Tập đoàn bao gồm các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu là: Trung tâm Polymer, Thiết kế kiểu dáng công nghiệp, Trung tâm Chiếu sáng, Trung tâm IoT và Trí tuệ nhân tạo (AI), Trung tâm thiết kế vi mạch, Trung tâm Xe tự hành và các trung tâm chuyên môn khác phục vụ cho những lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Ngoài ra, Tập đoàn có 3 Viện nghiên cứu bao gồm:

  • Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa (PRATI) thành lập tháng 4/2018, là một tổ chức khoa học công nghệ, được tổ chức theo mô hình viện nghiên cứu quốc tế. PRATI đặt mục tiêu trở thành một Trung tâm nghiên cứu có vị thế, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng trong các lĩnh vực: Công nghệ vật liệu, Công nghệ in 3D, Khoa học y – dược, Nông nghiệp công nghệ cao, Điện tử Điện tử hữu cơ, Cơ điện tử Tự động hóa, xe tự hành, Trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, PRATI phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm thế mạnh của Tập đoàn, mặt khác mở ra các lĩnh vực mới, sản phẩm mới cho sự phát triển nhanh, lâu dài và bền vững của Tập đoàn. 
  • Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa (PIAS) thành lập tháng 5/2018, ưu tiên các nghiên cứu khoa học cơ bản và phát triển công nghệ. Mục tiêu phát triển của PIAS là trở thành một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành các lĩnh vực khoa học cơ bản và nghệ thuật, có vị thế và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng khoa học, thu hút các nhà khoa học để phát triển các ý tưởng sáng tạo khoa học, trở thành tác nhân gắn kết và hình thành các đề tài khoa học, đồng thời là nơi chọn lọc, nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ định hướng phát triển của Viện, cho Nhà trường và cho đất nước thông qua các hoạt động khoa học, các chương trình nghiên cứu khoa học và đào tạo.
  • Viện Nghiên cứu Nano - Trường Đại học Phenikaa (PHENA) chuyên nghiên cứu công nghệ Nano trong nhiều lĩnh vực như y sinh, môi trường, năng lượng và nông nghiệp.

Tháng 4/2019, Tập đoàn thành lập Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa (Quỹ Phenikaa). Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phục vụ nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ bằng việc tài trợ không hoàn lại cho các nhà khoa học công nghệ thực hiện những nghiên cứu phát triển khoa học đem lại lợi ích cho xã hội. Quỹ cũng tham gia hỗ trợ cho các Start-up về đổi mới sáng tạo và công nghệ. Quy mô Quỹ Phenikaa giai đoạn 1 là 1.000 tỷ đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Viên Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa (PIAS)

  • Website: pias.edu.vn
  • Email: office@pias.edu.vn
  • Địa chỉ: Tòa nhà A1, Trường Đại học Phenikaa, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2. Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa (PRATI) 

  • Website: prati.com.vn
  • Email: office@prati.com.vn
  • Địa chỉ: Tòa nhà A1, Trường Đại học Phenikaa, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa (PHENA)

Chia sẻ:
Đơn vị thành viên