Quan điểm về Giá trị nguồn nhân lực

Đối với giá trị nguồn nhân lực, Phenikaa khẳng định: “Con người là nguồn sức mạnh của Công ty, cung cấp trí tuệ, tạo dựng uy tín và sức sống cho Công ty. Sự phát triển bền vững của Công ty phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực”. 

Hệ sinh thái Phenikaa được thiết lập bởi 3 nền tảng cốt lõi là Nguồn nhân lực, Hệ thống quản trị Doanh nghiệp, và Hệ thống Công nghệ. Trong đó, Con người chính nền móng cơ bản để thực hiện tốt các yếu tố còn lại.

Môi trường làm việc

Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần sáng tạo và tạo điều kiện tối đa để mỗi cá nhân phát huy năng lực là mục tiêu mà Phenikaa đã và đang thực hiện.

Mỗi cá nhân tại Phenikaa đều được tạo cơ hội để trải nghiệm, học hỏi, khám phá những năng lực tiềm ẩn của bản thân trong công việc. Với quan điểm “Phenikaa là Nhà”, Tập đoàn cam kết đầu tư về môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực để hiện thực hoá cam kết về một môi trường làm việc gắn kết, sẻ chia, hợp tác và cùng nhau phát triển. 

Chính sách lương thưởng, phúc lợi

Linh hoạt - Công bằng - Cạnh tranh

Chính sách đãi ngộ của Phenikaa được xây dựng phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, công bằng và cạnh tranh.  

Ngoài lương, tùy theo tính chất đặc thù công việc, người lao động được hưởng phụ cấp, lương thưởng. Các loại hình khen thưởng được Ban lãnh đạo xem xét định kỳ để tạo động lực khuyến khích CBCNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc

Hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội

Đầy đủ vật chất - Phong phú tinh thần

Phenikaa quan tâm đến đời sống của CBCNV với phương châm tạo tạo cho CBCNV một cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần. Chính vì vậy,  bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật, Phenikaa đã và đang đa dạng hóa các chế độ phúc lợi về bảo hiểm,  xây dựng nhà chung cư, nhà trẻ cũng như tổ chức các hoạt động teambuilding, tạo môi trường làm việc gắn kết trong Tập đoàn. 

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Phenikaa luôn tập trung hướng tới sự phát triển của người lao động dựa trên chân lý “Không có đầu tư nào mang lại nguồn lợi lớn như đầu tư vào nguồn lực”. Chìa khóa cho sự phát triển này chính là việc phát triển hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và đa dạng về hình thức. Người lao động được Công ty tạo điều kiện để tự rèn luyện và tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, kiến thức và trình độ nhằm tăng hiệu quả làm việc. Bên cạnh các khóa đào tạo chuyên môn về chất lượng, sản xuất người lao động có cơ hội tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng mềm để không ngừng hoàn thiện để trở thành đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. 

Không có đầu tư nào mang lại nguồn lợi lớn như đầu tư vào nguồn nhân lực

Một trong những cốt lõi trong việc phát triển, đào tạo người lao động chính là việc xây dựng và khuyến khích văn hóa đọc. Phenikaa xây dựng thư viện sách với hơn 1.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp kho kiến thức hữu ích, khơi gợi sự sáng tạo, nâng cao kiến thức phục vụ công việc. Công ty đầu tư vào hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – Người lao động đầu tư thời gian và sự nỗ lực; Kết quả đào tạo là những tri thức mà người lao động gặt hái, mang lại giá trị cho họ suốt đời; Kết quả sản xuất kinh doanh là thành quả mà Công ty và người lao động cùng chia sẻ.